Barnegruppa drives sammen med skiutvalget:
Odd Magne Storflor (leder)   905 80 625        omstorflor@gmail.com

Anne-Britt Kopreitan 920 91 220 abkopreitan@hotmail.com