SONA-LEKENE 2023

Idrettslaget Dalebrand inviterer til Sona-lekene på Midtkiløra i Sona (Stjørdal), søndag 2. juli kl. 13.00.

 For 44. året ønskes det velkommen til et større friidrettsstevne på Midtkiløra, til et av de mest populære stevner i Midt-Norge.

Øvelsesutvalg :

Jenter og gutter 8, 9 og 10 år:  60 m, lengde og kule

Jenter 11 - 14 år :  60 m, 600 m, lengde og kule

Gutter 11 - 14 år :  60 m, 600 m, høyde og kule

Jenter 15 - 19 år :  100 m, 800 m, lengde og kule

Gutter 15 - 19 år :  100 m, 1500 m, høyde og kule

Kvinner jr og senior: 100 m, 800 m, høyde, lengde og kule

Menn jr og senior : 100 m,1500 m, høyde, lengde og kule

Midtkiløra har steinmjølsdekke på løpebanen, mens det er tilløpsmatter for lengde og høyde.

Startkontingent :

Kr 70 pr øvelse i klasse 8-10 år, kr 90 i klasse 11-14 år, kr 120 i klasse 15 år og eldre. Lagene vil bli fakturert i etterkant av stevnet.

 Premiering :

  Lik premiering i klasse 8 til 11 år, mens det er tredjedels premiering i de andre klassene. Alle får i tillegg en deltakerpremie, og det kjempes om 5 bestemannspremier.

 Påmelding : 

  Påmelding pr mail til kolstor@online.no innen 29. juni. 

  Etteranmelding kan godtas hvis oppsatt tidsskjema tillater det, mot høyere startkontingent.

 Kiosk :

  Det vil bli kiosksalg.

 Opplysninger :

  Evt. opplysninger; 952 52 277, www.dalebrand.no eller kolstor@online.no.


Tidsskjema for stevnet vil bli lagt ut på lagets hjemmeside fredag kveld, adresse  www.dalebrand.no 

Velkommen til Sona og Sona-lekene!