Medlem i idrettslaget Dalebrand?

Alle som bor i Sona eller andre som vil være med på aktiviteter IL Dalebrand driver med, kan bli medlem i laget.

Medlemskontingenten er for tiden kr 50 for barn (opp til 16 år), kr 100 for voksne og kr 200 i familiekontingent. Den kan betales inn på lagets konto ; 4465.30.05013. Husk å skrive navn og alder i merknadsrubrikken.

Eventuelle spørsmål kan stilles til kasserer Håkon Kyllo (926 89 513) eller leder Kjell Olav Storflor (952 52 277).

Vi har omkring 175 medlemmer i laget, men vi har plass for flere ...... Velkommen i det gode lag!