Dagens utvalg består av :
Odd Magne Storflor (leder) 905 80 625 omstorflor@gmail.com

Jenny de Reyes Molland 468 78 911 criss2814@hotmail.com
Anne-Britt Kopreitan 920 91 220  abkopreitan@hotmail.com